Realräntefond byter namn till Realränta. Fonden kommer som tidigare att placera i syfte att ge avkastningen ett skydd mot framtida inflation. Efter ändringarna så har fonden möjlighet att i större utsträckning placera i utländska realränteobligationer och vi tar därför bort att fonden enbart placerar för att skydda mot svensk inflation. Vi justerar även intervallet för den genomsnittliga durationen på fondens innehav till mellan 2 och 10 år (från 1,5 till 18 år) för att bättre återspegla hur fonden förvaltas. Vidare gör vi språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar fondens karaktär.

Läs mer i kundbrevet (pdf)