Huvudsakliga förändringar är att vi tydliggör fondens geografiska inriktning och vilka företag som fonden får investera i samt att fonden får placera en något större andel av tillgångarna i företag utanför Norden. Vi förtydligar även fondens målsättning samt inför möjligheten att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång. Utöver dessa förändringar görs språkliga justeringar och förtydliganden i fondens fondbestämmelser, ändringar som inte förändrar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning.

Läs mer om vilka förändringar som sker i kundbrevet