Huvudsakliga förändringar i fondbestämmelserna är att vi förtydligar fondens målsättning och placeringsinriktning samt att vi tydliggör fondens tillgängliga kreditinvesteringar genom att beskriva lägsta tillåtna kreditrating på fondens placeringar. I samband med förändringarna i fondbestämmelserna höjer vi fondens gällande förvaltningsavgift från nuvarande 0,00 procent till 0,10 procent. Utöver dessa förändringar gör vi språkliga justeringar och förtydliganden i fondens fondbestämmelser, ändringar som inte förändrar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning.

Kundbrev