Huvudsakliga förändringar är målsättningen, jämförelseindex, sänkt högsta möjliga förvaltningsavgift, särskild placeringsinriktning samt att vi ändrar metoden för att mäta sammanlagda exponeringar och inför andelsklasser. Till en början kommer endast andelsklass A att vara öppen för handel. Vi gör även språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning. Läs mer i kundbrevet.

Kundbrev