Huvudsakliga förändringar är att vi utökar fondernas placeringsunivers något genom att fonderna får placera upp till 10 procent av tillgångarna i Norden, att vi tydliggör vilka företag som fonderna får investera i samt att vi inför andelsklasser. Att vi inför andelsklasser innebär ingen förändring för dig som andelsägare. De andelar som befintliga andelsägare i Sverigefond och Ethica Sverige har idag kommer att tillhöra andelsklass A med samma förvaltningsavgift som innan. Andelsklass A är en icke utdelande klass (så kallat ackumulerande) som handlas i SEK.

Andelsägare i Sverigefond MEGA kommer att erhålla andelar i andelsklass I, en icke utdelande klass som handlas i SEK med tröskel för teckningsavgift om en miljon svenska kronor per andelsägare. Andelsägare i Ethica Sverige MEGA kommer att erhålla andelar i andelsklass J, en utdelande klass som handlas i SEK med tröskel för teckningsavgift om en miljon svenska kronor per andelsägare. 

Vad är en andelsklass?

En fond kan ha olika andelsklasser, vilket innebär att en och samma fond erbjuder andelar med olika villkor. Villkoren kan skilja sig åt för till exempel vilken valuta fonden handlas i, om fonden är utdelande eller icke-utdelande, förvaltningsavgift och villkor för distribution. Fondens förvaltning, karaktär och placeringsinriktning är densamma oavsett andelsklass.

Utöver ovanstående förändringar gör vi även förtydliganden och språkliga justeringar i fondbestämmelserna.

Kundbrev Ethica Sverige MEGA
Kundbrev Ethica Sverige
Kundbrev Sverigefond MEGA
Kundbrev Sverigefond