Vi inför nu 22 olika andelsklasser i fonden, varav endast en av dessa kommer att vara öppen för handel initialt. Syftet med införandet av andelsklasser är dels att kunna tillgodose behov som uppstått hos distributörer i och med det nya regelverket MiFID II som trädde i kraft den 3 januari 2018 och dels för möjligheten att kunna anpassa fonden till olika marknadssegment. De andelar som befintliga andelsägare har idag kommer att tillhöra andelsklass A och har samma förvaltningsavgift som innan. Andelsklass A är en ackumulerande klass (icke utdelande) och handlas i SEK. I samband med införandet av andelsklasser gör vi även ett fåtal andra ändringar i fondens fondbestämmelser.

Utöver förändringarna i fondens placeringsinriktning så sänker vi fondens högsta möjliga avgift enligt fondbestämmelserna från 1,10 till 1,00 procent. Den faktiska förvaltningsavgiften som du som kund betalar ändras inte utan är fortsatt 0,90 procent.

Kundbrev.