För att säkerställa kontinuiteten i de fonder som berörs breddas förvaltningen under en övergångsperiod med senior kompetens från befintliga förvaltarteam inom Norden och Technology enligt nedan. En rekryteringsprocess för att hitta de bästa långsiktiga lösningarna för de berörda fonderna har även inletts.

  • I fonden Ny Teknik breddas förvaltningen med Johan Söderström och Ingemar Syhrén. Johan är en senior förvaltare med spetskompetens inom teknikrelaterade bolag, han förvaltar den högt rankade Technologyfonden och har varit på Swedbank Robur sedan 2011. Ingemar har varit på Swedbank Robur sedan 1994, även han en senior förvaltare som förvaltar Swedbank Roburs högt ansedda Sverigefond samt Exportfonden.
  • Småbolagsfond Norden breddas med Stefan Sundblom, aktiechef på Swedbank Robur sedan 2015, som haft förvaltar- och analysansvar i branschen sedan 1991, samt Carl-Fredrik Lorenius, senior Sverigeförvaltare, specialist och förvaltaransvarig för Swedbank Roburs svenska hållbarhetsmandat. Han har varit på Swedbank Robur sedan 2002.
  • Småbolag Sverige breddas med Stefan Sundblom och Ian Raftell, senior Sverigeförvaltare som varit på Swedbank Robur sedan 1998. Ian har under många år framgångsrikt förvaltat olika Sverigemandat.
  • Microcap breddas med Stefan Sundblom och Henrik Carlman, senior förvaltare med spetskompetens inom onoterade aktier och Norden. Henrik har varit på Swedbank Robur sedan 2008.

– Vi vill tacka Carl och Erik för det fina arbete de gjort för Swedbank Robur i allmänhet och fondandelsägarna i de fonder de förvaltat i synnerhet. De har varit två mycket uppskattade medarbetare, både internt och av de bolag de investerat i. Avkastningen i Ny Teknikfonden har exempelvis varit outstanding. Vi önskar dem stort lycka till med sina nya utmaningar, säger Stefan Sundblom, aktiechef på Swedbank Robur.

Aktieförvaltningen på Swedbank Robur har under de senaste åren utvecklats i en väldigt positiv riktning, med starka team och mycket goda förvaltningsresultat. Swedbank Robur fortsätter att bygga vidare på den unika plattform som aktieförvaltningen skapar till dess sparare och investerare. Investeringar inom förvaltningen kommer möjligöra att exempelvis fonden Ny Teknik och andra relaterade produkter fortsätter vara ledande. Den fina utvecklingen tar Swedbank Robur vidare mot sin vision: att bli världsledare inom hållbart värdeskapande.

För mer information:

Josefine Uppling, presschef, Swedbank +46 76 114 54 21