I dag har Swedbank Robur cirka tre miljoner fondsparare i Sverige.
- Swedbank Robur har varit med och skapat en fondsparrörelse i Sverige som verkligen gjort skillnad för många människor, både när det kommer till en tryggare ekonomi och att uppfylla drömmar. Det här är något som är väldigt viktigt för oss. Fondsparande ska vara för alla, det ska vara enkelt, du som kund ska förstå vad vilken tjänst eller produkt du köper, vad den kostar, vilken risk du tar och vilken avkastning du kan förvänta dig både på lång och kort sikt. Sen ska vi leverera i linje med förväntningarna – och gärna överträffa dem, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur.

Sparinvest, som numera heter Sverigefond, har för en månadssparare som varit med sedan start gett cirka 13 procent avkastning per år. Hundra kronor i månaden, totalt ca 60 000 kronor, har därmed hunnit växa till 4,5 miljoner kronor under den här perioden. Fokus framöver för Robur är att ständigt utveckla fonderna så att de kan fortsätta leverera en god avkastning till våra kunder.

- Vår historik, långa erfarenhet och samlade kompetens är en tillgång i vår utveckling och vår ambition att fortsätta leverera starka fondresultat. Många sparar både till sig själva, sin pension och till sina barn hos oss – det är ett väldigt fint och viktigt uppdrag vi har.

Värdeorden enkel, öppen, omtänksam ska genomsyra fonderna, menar Liza Jonson.
- Våra fonder ska kännetecknas av att de är hållbara, enkla och prisvärda. Även i mötet med kunder, oavsett kanal, är det här värden som är avgörande - många människor är fortfarande osäkra på vad fonder är och hur det fungerar - här har vi ett jobb att fortsätta göra varje dag.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se