Det finns ett flertal områden där du har möjlighet att få tillbaka eller spara pengar på. Dessa gäller bland annat:

  • ROT och RUT
  • Jämkning och fördela räntebetalningar
  • Kvitta vinster mot förluster
  • Begränsningsregeln för pensionärers fastighetsavgift
  • Studiemedel

Nyhet för 2017 gäller bland annat:

  • Ändrad skattesats på investeringssparkonto och kapitalförsäkring
  • Golv införs för avkastningsskatt på pensionsmedel
  • Effekter av ändrade pris- och inkomstbasbelopp

Läs om privatekonomi och våra tips hur du spar pengar inför årsskiftet i pressmeddelandet:

Tips inför årsskiftet - så sparar du pengar

Privatekonomi (samlingssida)