När vi summerar andra kvartalet kan vi konstatera att vi fick se historiskt stora uppgångar och en bred återhämtning från årets lägstanivåer i mars. Öppnandet av ekonomierna, centralbankernas stimulanser och att andra kvartalet var en konjunkturell lågpunkt anser vi vara de främsta förklaringarna. Motståndskraften i aktiemarknaden har inte bara förvånat oss, utan även den breda marknaden i stort.

- När man tittar på stämningen, flöden och positionering på aktiemarknaden bekräftar de inte alls uppgångarna vi sett sedan botten noterades i mars. Ur ett investerarhänseende är därför dessa uppgångar bland de mest oälskade någonsin. När vi nu blickar framåt kan vi konstatera att miljön för aktier fortfarande är väldigt komplicerad. Därför väljer vi att neutralisera vår lilla undervikt i aktier på bekostnad av räntor. Med tanke på de breda uppgångarna och alla de utmaningar marknaden och ekonomin står inför kan det verka förvånande. Vi ser dock en viss risk med att vara för försiktiga då det trots allt finns faktorer som talar för aktier även framöver. Riskbilden är känd och har inte förändrats, men trots allt har aktiemarknaden klarat sig förvånansvärt bra. Allt detta tyder på att det förmodligen behöver vara någon annan form av katalysator som triggar en bred och kraftig nedgång, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Strategi & Allokering.
Aktier tas i juli månads uppdatering av Investeringsstrategin upp till neutralvikt på bekostnad av räntor, USA neutraliseras från sin tidigare övervikt. Största förändringen sker i Europa som tas upp till övervikt från undervikt:

- Det kan vara lite tidigt men om konjunkturen fortsätter att förbättras in i 2021 så bör europeisk aktiemarknad gynnas av detta då sektorsammansättningen ger bättre förutsättningar. Likaså finns visst värderingsstöd samtidigt som Tyskland ändrat fot vad gäller stimulanser där man numer ser det som nödvändigt och Tyskland har tagit över ordförande posten i EU. Utöver detta ser Europa ut att ha smittspridningen under bättre kontroll än vad USA har i dagsläget. Övervikten i Europa finansieras genom en undervikt för Japan där återhämtningen går trögare, vinsttillväxten nästa år ser ut att lysa med sin frånvaro liksom brist på vad som ska trigga japansk aktiemarknad, avslutar Johannes Bjerner.

Strategi & Allokering förespråkar internationella kreditmarknader, primärt Europa, före den svenska, och behåller övervikten lika fördelad mellan Investment Grade och High Yield.

Mer information
Swedbanks Investeringsstrategi juli 2020 (pdf)
Produkt- och affärsförslag juli 2020 (pdf)
Artikel på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Strategi & Allokerings hemsida