Uppgången i PMI-total drevs i juni av delindex för orderingång och produktion, om än från historiskt låga nivåer. Delindex för leveranstider drog däremot ned PMI-total för andra månaden i rad och indexet har sedan toppen i april fallit med 16,3 indexenheter. Minskade utbudsproblem för svensk tillverkningsindustri i samband med att flera länder har öppnat tidigare stängda gränser förefaller ha minskat leverantörernas leveranstider, säger Jörgen Kennemar.

Tillverkningsindustrins produktionsplaner för det närmaste halvåret blev mer optimistiska i juni och indexet ökade till 49,9 från 39,5 i maj. Sedan bottennivån i april har indexet stigit med 26 indexenheter, vilket är en positiv konjunktursignal.

Pristrycket från leverantörsledet är fortsatt svagt även om indexet steg i juni jämfört med maj till 42,2.

PMI industri juni 2020 (pdf)

Företagande, samlingssida