Makro- och inflationsdata har gått Riksbankens väg

Vid ett tal den 24 augusti lyfte förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick fram att tillväxten under det första halvåret har överraskat mycket positivt och ligger klart över Riksbankens prognos vilket hon såg som väldigt bra. Även om statistiken är preliminär (definitiva BNP-siffror för det andra kvartalet presenteras den 13 september) konstaterade hon att tillväxten är bred. Vidare är också inflationen högre än väntat, konstaterade af Jochnick. KPIF, som överträffat Riksbankens prognoser fyra månader i rad ligger nu ca 0,6 p.e. över prognos. Även här är uppgången lite bredare än tidigare samtidigt som osäkerheten är större på grund av den stora effekten från paketresorna.

Läs hela analysen och mer makro:

Riksbanken sitter stilla i detta mellanmöte

Mer makro (samlingssida)