I morgon ger Riksbanken ett nytt penningpolitiskt besked. Vi tror att reporäntan lämnas oförändrad på – 0,50 procent och att beslutet om obligationsköpen från april ligger fast. Valutainterventionsmandatet, som löper t.o.m. den 25 oktober bedömer vi också ligger fast. Det innebär att obligationsköpen under det andra halvåret bromsar in från 30 mdkr till 15 mdkr i nominella och reala obligationer. Det är dock fortfarande en ansenlig volym eftersom återinvesteringarna fortsätter under hela året. Enligt våra beräkningar uppgick de totala nominella obligationsköpen till 31,5 mdkr under det första halvåret. Riksbankens beslut var 15 mdkr i rena obligationsköp vilket betyder att ca 16,5 mdkr utgör återinvesteringar. Under 2017 är det totalt ca 34 mdkr som skall återinvesteras (förfall 1051 25 mdkr och kuponger för ca 9 mdkr). Riksbanken beslöt i april att de nominella obligationsköpen skulle minskas till 7,5 mdkr under det andra halvåret. Det betyder att de totala köpen kan förväntas uppgå till ca 25 mdkr under det andra halvåret. Vår gissning är att det kommer att ta sig uttryck i form av minskade veckovisa köp, så att dessa uppgår till ca 1 mdkr under det andra halvåret.

Läs hela analysen och mer om makro:

Riksbanken sitter stilla i båten

Mer makro (samlingssida)