Förstärkning av systemet med korttidspermittering

Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ett förslag om stärkt systemet för korttidspermittering. Förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020.

 

Arbetsgivarens kostnader minskar kraftigt

Det nya systemet innebär att kostnaderna kan minska ännu mer för arbetsgivaren. Lönekostnaden för en anställd minskar med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av sin ursprungliga lön. Kombinerat med de nedsatta arbetsgivaravgifterna kan upp till 86 procent av den totala lönekostnaden lyftas från arbetsgivaren under maj och juli månad.


Kraftigt utökade kontroller

Samtidigt som ersättningsgraden höjs skärper man också kontrollerna av företag som fått stöd för korttidspermittering. Bland annat kommer Skatteverket göra fler oanmälda kontroller av personalliggare.
 

När börjar förslaget att gälla?

Regeringen lämnar över förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget i mitten av maj. Man föreslår att det ska gå att söka retroaktivt från den 1 maj 2020.