Sverige behöver fungerande företag och många nya arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag. Coronakrisen påverkar också företag som i grunden är sunda - det är centralt att de får stöd.

-Vi ser att vi tillsammans med andra aktörer har en viktig roll i att hjälpa våra kunder med kunskap och ekonomiskt stöd. Det har vi gjort i 200 år och det kommer vi att fortsätta göra, säger Mikael Björknert, chef Svensk bankverksamhet, Swedbank.

Företag kan nu ansöka om Swedbanks likviditetslån
Företagskunder som är drabbade av den pågående krisen kan från och med den 8 april ansöka om likviditetslån som omfattas av den statliga lånegarantin. Syftet med lånen är att hjälpa livskraftiga företag att överbrygga den svåra situation de befinner sig i just nu. Den primära målgruppen är små och medelstora företag. Villkoren för Swedbanks lån utgår från kriterierna som Riksgälden satt upp.

-Tillsammans med de amorteringslättnader vi redan infört är förhoppningen att likviditetslånet, och andra statliga stöd ska hjälpa många företag att hålla igång sin verksamhet. Vi kommer att stötta våra kunder i att fatta kloka och hållbara beslut för sina företag, säger Mikael Björknert.  

De statligt garanterade lånen finns enligt Riksgälden tillgängliga fram till och med den 30 juni 2020, men teckningsperioden kan komma att förlängas av Riksgälden, som längst till den 30 september 2020.

Läs mer om likviditetslånet och hur du ansöker