Lönsamheten i skogsindustrin har ökat starkt de senaste åren men under hösten har tillväxttakten mattats. Bland annat har angrepp av granbarkborre tvingat fram avverkningar som bidragit till ett ökad virkesutbud som i sin tur lett till lägre virkespriser. Samtidigt steg priset på skogsfastigheter under första halvåret 2019 och drygt hälften av skogsägarna tror på en fortsatt ökning.

Stora skogsarealer står inför ägarskifte de kommande fem åren

Åtta av tio skogsägare i undersökningen är över 50 år och drygt hälften är 65 år eller äldre. Utifrån åldersstruktur och svaren i Skogsbarometern uppskattas att cirka 1,4 miljoner hektar skog till ett värde av 91 miljarder kronor kommer byta ägare inom de närmaste fem åren. Men endast en av tio uppgav att de tänker skifta skogen inom fem år och två av tre har inte börjat planera för ägarskifte.

- Det är enorma värden som ska skiftas. Vi har, generellt sett, välskötta skogar i Sverige och det är resultatet av ett aktivt och långsiktigt ägande. För att få kontinuitet i bruket av skogen är vårt råd att det är hög tid för många att börja planera ägarskiftet. Med god framförhållning kan man lättare styra när skiftet ska ske, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank.

 

Om Skogsbarometern

Skogsbarometern är en årlig rapport där slumpvist utvalda skogsägare intervjuas om sin syn på det aktuella ekonomiska läget inom skogsbruket och om sina förväntningar på konjunkturen.

På uppdrag av Swedbank, Sparbankerna och  LRF Konsult intervjuade Kantar Sifo 750 skogsägare under september 2019.

Mer information

Läs hela Skogsbarometern 2019