Nedan information gäller om du och din kund har avtalat om hur och när en faktura ska betalas. Läs mer om betalningspåminnelser och avgifter på verksamt.se

Steg 1. Agera direkt

Om du inte får betalt i tid – agera direkt. Är det en större faktura, ring kunden och fråga vad som har hänt. I bästa fall har de bara missat. Är det mindre affärer av engångskaraktär ska du vara snabb med att få iväg en påminnelsefaktura.

Steg 2. Skicka en påminnelse med avgift och ränta

Om din kund inte betalar på den överenskomna förfallodagen har du rätt att ta ut en påminnelseavgift på och dröjsmålsränta, om du har avtalat det med kunden. Du har då rätt att ta ut påminnelseavgift på 60 kronor och dröjsmålsräntan 8 procent över Riksbankens referensränta.

Steg 3. Fortfarande inga pengar? Skicka ett inkassokrav

Ett inkassokrav är egentligen en betalningspåminnelse med en avgift på 180 kronor. I princip kan du skicka inkassokravet själv, om brevet uppfyller de formella krav som lagen ställer. Många väljer att köpa tjänsten av ett inkassoföretag.

Steg 4. Betalningsföreläggande

Kommer det fortfarande inga pengar kan du skicka en ansökan om betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten.

Här bör du fundera på om det är värt att gå vidare. Är det en liten fordran kan den bli dyrare att driva in än att skriva av. Väg också in förutsättningarna för att kunden faktiskt kan betala och den situation du kan komma att sätta din kund i.

Att ansöka om ett betalningsföreläggande kostar 300 kronor (pengar som du sedan kan kräva kunden på). Om din kund inte protesterar mot kravet, resulterar din ansökan i en betalningsanmärkning.

Om kunden bestrider fakturan

Om din kund hävdar att fakturan är felaktig och bestrider kravet, får du inte skicka inkassokrav eller ansökan om betalningsföreläggande.

Läs mer om hur du kan göra när kunder inte betalar på swedbank.se/framtid