Riksidrottsförbundet har tagit fram riktlinjer för hur de extra 500 miljoner kronorna ska fördelas. Utgångspunkten är att se till att så många föreningar och förbund som möjligt överlever den här krisen. Prioriterat vid fördelning av det ekonomiska stöder är verksamheter och evenemang för barn och ungdomar. I andra hand verksamheter där större delen av överskottet är tänkt att användas för barn- och ungdomsidrotten.

Fullständig beskrivning av hur stöden ska fördelas och hur en idrottsförening ansöker finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

Idrottsföreningar kan få pengar till midsommar