Ett spjutspetsföretag ska

  • ha sin bas i jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö.
  • ha miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara investeringar och mål.
  • vara innovativt och ha en affärsplan med goda framtidsutsikter.
  • vara lönsamt och ha gett vinst de senaste tre åren.

Årets vinnare: Stranda kyckling

Årets jury

  • Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank
  • Per Skargren, segmentschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult
  • Lena Johansson, politisk chefredaktör, Land Lantbruk/Land Skogsbruk
  • Elisabeth Hidén, ledamot LRF Ungdomen

Analytiker: Klas Olsson, LRF Konsult

Nominera senaste den 20 februari 2020

Sex finalister väljs ut bland de nominerade och presenteras i Land Lantbruk under våren 2020.

Du nominerar på lrfkonsult.se/spjutspets