Att någonting är avdragsgillt innebär att du kan dra av det som en kostnad i ditt företag. För att du ska kunna ta upp kostnaden ska den anses tillhöra din verksamhet eller vara nödvändig för att driva företaget, som till exempel lokalhyra och el. 

Något som komplicerar är att det finns kostnader som tillhör verksamheten, men som ändå inte är avdragsgilla. Du ska dra av dem i bokföringen, men de får inte sänka det skattemässiga resultatet, och ska därför återföras i deklarationsblanketten. Exempel på sådana kostnader är böter, vissa medlemsavgifter, förseningsavgifter och kostnadsränta på skattekontot.

Läs mer om avdragsrätt och gränsdragningar

Håll koll på avdragen