Cirka 48 procent av småföretagarna under 65 år är medlemmar i en a-kassa [1] jämfört med cirka 70 procent bland samtliga sysselsatta. Den som inte är medlem i en a-kassa och blir arbetslös kan som mest få 365 kronor per dag i ersättning, medan den som är med i en a-kassa kan få upp till 910 kronor per dag.

En förklaring till att bara knappt hälften av företagarna är med i en a-kassa kan vara att de har lägre förtroende för trygghetssystemen generellt än vad anställda har. En annan orsak kan vara att det ställs hårdare krav på företagare än på anställda för att kunna ta del av arbetslöshetsförsäkringen. Företagare kan till exempel inte vara deltidsarbetslösa.

– Visst finns det vissa svårigheter med a-kassan för företagare, men försäkringen finansieras till två tredjedelar av arbetsgivar- och egenavgifter som företagaren redan betalar in. Därför är det en bra trygghetsinvestering att betala de 100–150 kronorna per månad som det kostar att vara medlem i en a-kassa, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Tips från Swedbank och sparbankerna till småföretagare om a-kassa och inkomstförsäkring

  • Gå med i en a-kassa. Försäkringen finansieras huvudsakligen via skattsedeln. De 100–150 kronor i månaden som medlemskapet kostar utgör skillnaden mellan att som arbetslös leva på 365 kronor om dagen eller upp till 910 kronor per dag.
  • Se över möjligheten att spara ihop en trygghetsbuffert motsvarande vad en extra inkomstförsäkring skulle ge. Företagare har svårare än anställda att få användning av en inkomstförsäkring.
  • Om man som företagare ändå väljer att teckna en extra inkomstförsäkring måste villkoren för försäkringen studeras: Vad gäller vid avstängning? Hur många månader gäller försärkringen? Hur länge måste jag ha betalat till försäkringen innan arbetslösheten inträffar? Kan jag få försäkringen som en del av ett fackligt medlemskap som även kan ge andra fördelar?

Mer information

Pressmeddelande

Rapport

Samlingssida om företagande

Johan Kreicbergs blogg