Småföretagsbarometern presenteras vanligtvis en gång om året, i år blir det den 10 juni 2020. Men med anledning av att många företagare är extra utsatta och påverkade av Corona-pandemin släpps nu en delrapport för att kunna ge en bild av hur Sveriges småföretagare själva upplever den rådande krisen och deras förväntningar för det närmaste året.

- Det är ett allvarligt läge för många småföretag och de buffertar som byggts upp äts snabbt upp när intäkterna minskar samtidigt som kostnaderna är kvar. Men vi ser också exempel på företag som fått ett uppsving, så allt är inte nattsvart, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Småföretagskonjunkturen väntas falla till nivåer som rådde under finanskrisåren


Företagens prognoser för de kommande tolv månaderna är väldigt pessimistiska. När man väger ihop deras förväntan på sysselsättning, orderingång och omsättning visar det en kraftig nedgång och den så kallade konjunkturindikatorn hamnar på nettotalet -2. Det är en nedgång med 63 indexenheter jämfört med förra årets mätning.

Coronapandemin har snabbt förändrat företagens framtidsplaner


Undersökningen visar att coronapandemin och statens åtgärder för att begränsa smittspridningen har satt tydliga avtryck i företagens syn på konjunkturläget under mars månad. Det syns exempelvis i svaren om kommande sysselsättningsbehov och orderingång, där synen blev allt mer pessimistisk i slutet av månaden.

Läs pressmeddelande

Läs rapporten