Tiraholms Fisk AB drivs av Vicky och Nils Ekwall och deras barn Jens, Malin och Jonas. Med yrkesfisket som bas har familjen utvecklat ett traditionellt småländskt lantbruk till att idag också ägna sig åt fiskförädling, en gårdsbutik, en restaurang och en hotell- och konferensanläggning. Trots att konferens- och hotellgästerna försvann nästan över en natt när coronapandemin bröt ut, har företaget ökat sin omsättning i vår.

Tiraholms Fisk sysselsätter tio personer året runt och 35 personer i säsong. Omsättningen har ökat stadigt de tre senaste åren. Fisket är, precis som övrig verksamhet, hållbart. Eftersom de lever på det som naturen ger måste de hushålla väl med resurserna.

 

Juryns motivering

Innovation och nytänkande i samspel med naturen har hela tiden genomsyrat Tiraholms Fisk AB. Med stort engagemang och flexibilitet har familjen Ekwall framgångsrikt utvecklat sitt bolag. Under coronapandemin har de snabbt lyckats ställa om och inte bara behålla, utan även öka omsättningen.
Denna positiva utveckling har varit möjlig tack vare duktiga medarbetare, en väl utvecklad affärsplan samt ett konsekvent socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetstänk. Tiraholms Fisk AB med ägarna Vicky och Nils, Malin, Jens och Jonas Ekwall är därför värdiga vinnare av Årets Spjutspets 2020.

 

Läs mer om Årets spjutspets

Finalisterna (swedbank.se)

Om Tiraholms Fisk
”Gästerna ska komma hit för att bygga relationer” (landlantbruk.se)

Tiraholms Fisk (tiraholm.se)