Här presenteras två komplexa egenskaper som kan förekomma i Bevis. Läs mer om Bevis här.

Daglig avläsning

Avkastningen för Bevis beräknas på nominellt belopp och beror på underliggande marknads utveckling, t ex utvecklingen i en aktiekorg. Utvecklingen för aktiekorgen beräknas oftast som förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker på slutdagen. Vissa Bevis kan istället ha daglig avläsning, vilket innebär att om t ex aktiekorgen under ett tillfälle under löptiden noteras under riskbarriären så är det den noteringen som ligger till grund för Bevisets slutvärde.

”Worst of”

Avkastningen i vissa Bevis styrs av marknadsutvecklingen för den underliggande tillgången med sämst utveckling. Det innebär att om exempelvis tre av fyra underliggande tillgångar i en aktiekorg har en positiv marknadsutveckling och underliggande tillgång har en negativ marknadsutveckling styrs den potentiella avkastningen av tillgången med negativ utveckling. Du är med andra ord exponerad mot risken för det bolag i en bolagskorg med sämst utveckling. I en sådan placering räcker det med att exempelvis ett av fyra bolag ska gå dåligt för att du ska riskera att förlora pengar (worst of). Den högre risken medför också möjlighet till högre avkastning.

Observera att detta är en allmän information om Bevis, villkor för ett specifikt Bevis hittar du i respektive produktblad. Placeraren ska vara medveten om att hela eller en del av nominellt belopp kan gå förlorat.