Utifrån rådande marknadsförutsättningar anpassar Indecap kontinuerligt den övergripande inriktningen och fondvalet i ditt sparande. Som oberoende aktör har Indecap inga bindningar till någon fondförvaltare eller till Premiepensionsmyndigheten, utan väljer de Premiepensionsförvaltare som de enligt sina analyser anser ha störst chans till god utveckling inom respektive placeringsinriktning.

Ökade krav på säkerhet
De ökade säkerhetskraven gör att du själv ska bekräfta ditt portföljval med jämna mellanrum. Skulle du välja att inte regelbundet bekräfta portföljvalet så kommer pengarna vara fördelade enligt ditt senaste val.

Du bekräftar ditt portföljval med hjälp av en app till din smartphone eller via en blankett. Kontakta oss så hjälper vi dig med blanketterna.

Ladda ner Indecap appen
Sök på Indecap i App Store för iPhone, iPad och iPod Touch och i Google Play för Android.

Då hög säkerhet krävs för att verifiera din identitet så kräver applikationen att du verifierar dig med Mobilt BankID samt att du sedan tidigare är kund hos Indecap via Sparbanken i Karlshamn

Hur laddar jag ner appen?

Vilken portfölj passar dig?
Du kan välja mellan olika fondportföljer med lite olika riskskala. Prata med din rådgivare för att hitta det alternativ som passar dig.

Här kan du läsa om de olika fondportfäljerna.

Fondguide för din premiepension

Allmäna villkor för Indecaps premiepension

Med tillägg Generationsväxling

Samtliga portföljsammansättningar kan fås med Generationsväxling. Vilket innebär att risken i portföljsammansättningen successivt minskas ju äldre du blir.

Extra skydd för nära och kära

I priset för Fondguide Premiepension ingår även ett efter­levande­skydd fram till du ­fyller ­65 år. Om du skulle avlida tillfaller hela sparkapitalet dina valda förmånstagare, vilket inte är fallet vid ett eget premie­pensionssparande.

Villkor för återbetalningsskydd

Indecap är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget har specialiserat sig på att analysera fonder samt att sätta ihop effektiva fondportföljer.