Vad händer nu?

Besked angående sponsring ges så snart beslut tagits och beviljade medel betalas ut i januari månad 2023.