Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Styrelse och Ledningsgrupp

Styrelse i banken

Styrelsen består av styrelseordförande och åtta ledamöter valda av huvudmännen för tre år, samt bankens verkställande direktör. Dessutom ingår en personalrepresentant utsedd av den lokala fackklubben.

Martin Borgström

Styrelseordförande
CEO, Nordic Garden Holding AS

Per Richardsson

Vd, Sparbanken i Karlshamn

Therese Wolff

Ekonomichef, Blekinge Business Incubator AB

Lars Berggren

Lantmästare, Gungvala Gård AB

Picture of Helena Lonegard

Helena Lönegård

Site manager & Head of Shipbuilding Creation, Saab

Per-Ola Johansson

Kommendör, Försvarsmakten

Peter Mattisson

Koncernchef och Vd, CIMON AB

Ola Olsson

Vd, Marinkopmaniet i Syd AB

Sara Rudolfsson

Vd, AREA Fastighet AB

Daniel Lundberg

Vice vd, Nelson Garden AB

Thomas Larsson

Regelverkskoordinator, Sparbanken i Karlshamn. Utsedd av fackklubben i Sparbanken i Karlshamn

Ledningsgrupp i banken

 • Per Richardsson, vd
 • Viveca Olvegård, vice vd och affärschef
 • Åsa Grundström, tf finanschef
 • Adam Berner, stf finanschef
 • Kristoffer Svensson, kreditchef
 • Marie Fagberg, HR-chef
 • Katarina Nilsson, privatmarknadschef 
 • Carola Larnefeldt, bankjurist (sekreterare)

Riskråd i banken

 • Per Richardsson, vd
 • Viveca Olvegård, vice vd och affärschef
 • Elisabeth Ullman Olofsson, riskkontroll
 • Adam Berner, stf finanschef
 • Carola Larnefeldt, bankjurist
 • Kristoffer Svensson, kreditchef
 • Åsa Grundström, tf. finanschef
 • Hanna Lindström, regelefterlevnad
 • Pia Rosengren, dataskyddsombud