Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Sparbankernas kunder är nöjdast i Sverige 2022

I årets SKI-undersökning får Sparbankerna högst betyg bland samtliga banker i Sverige hos både privat- och företagskunder. Ett ökat behov av trygghet, stabilitet och pålitlighet tillsammans med lokalt engagemang och personliga möten är viktiga komponenter i det starka resultatet.

Återigen kniper Sparbankerna som grupp förstaplatsen i årets SKI-undersökning för de nöjdaste bankkunderna i Sverige, både på privat- och företagssidan. Här kommer de viktigate hållpunkterna från årets rapport.

 

En trygg lokal bank

En instabil ekonomisk och politisk omvärld lämnar tyliga spår i årets mätningar. Både privatkunder och företagskunder ställer mer krav och är mindre nöjda generellt sett. Trygghet, stabilitet och pålitlighet visar sig allt viktigare, vilket gör att nischbankerna backar i årets undersökning.

 

Personlig service fortsatt viktigt

I takt med att det digitala användandet ökar hanterar privata bankkunder i större utsträckning sina bankärenden själva genom digitala tjänster. Årets undersökning visar dock att digitaliseringen har svårt att ersätta personlig kontakt och fysiska bankmöten, framför allt på företagssidan. 

 

Engagemang som stärker bygden

Till skillnad från övriga banker går Sparbankernas överskott tillbaka till det lokala samhället och gör skillnad. Att delar av bankens vinst återinvesteras i lokalsamhället är viktigt för över 80% av Sparbankernas kunder. Många menar också att Sparbankerna bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt.

 

SKI 2022

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom bankbranschen i Sverige sedan 1989. Årets studie pågick under augusti månad 2022 och bygger på 8 937 intervjuer med privatkunder och 6 575 intervjuer med företagskunder.