Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Näringslivet i Olofström går samman och skickar två brandbilar för att hjälpa till i krigets Ukraina

Bomber faller. Det brinner varje dag i Ukraina sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av landet i februari 2022. På en scen andra sidan Östersjön startar Anders Törnqvist, lokal företagare, en insamling till att köpa två pensionerade brandbilar våren 2023.

Olofströms lokala näringsliv har samlats för den årliga Företagsgalan med prisutdelning.

– Innan kvällen var slut hade vi fått ihop pengar till båda brandbilarna. Det lokala näringslivet är tillsammans starkare än vad vi tror. När vi går samman kan vi göra skillnad, säger Anders.

Idén att köpa bilarna fick en annan lokal företagare; Gitana Bengtsson som såg på Facebook att Räddningstjänsten Västra Blekinge skulle pensionera två brandbilar. Både Gitana och Anders har engagerat sig i att hjälpa Ukraina och ukrainska flyktingar sedan krigets start.

– De som kommer hit har ingenting. Jag är från Litauen och kan prata ryska så jag kände att jag måste hjälpa! Jag vet själv hur det var att komma hit från ett annat land. Det är enormt hur vi kan hjälpa när vi är många, säger Gitana, som anordnat många lokala insamlingar av kläder och nödvändigheter till Ukraina.

Ena brandbilen, full med medicinsk utrustning och andra nödvändigheter, körs ner till Ukraina i skrivande stund av Yevhen Poltavchuk.  Yevhen är en ukrainsk företagare som förlorade hela sin verksamhet när kriget började och som nu är volontär på plats i Ukraina.

– Kan jag hjälpa en medmänniska så gör jag det. Jag fick meddelande om att bilen nu kommit in i Polen, säger Anders, som blivit nära vän med Yevhen och hans familj som flytt till Olofström.

Rotary och Lions i Olofström kommer att stå för bränsle. Fr. vänster. Kenneth Göransson Rotary, Yevhen Poltavchuk, Gitana Bengtsson Brödhultsgården, Jonke Höglund Sparbanken i Karlshamn, Steve Axelsson Lions Club och Anders Törnqvist Altövik.

På företagsgalans scen har det blivit dags för Sparbanken i Karlshamn att dela ut pris.

– När bankens Björn Flod gick upp på scenen sa han att det är ett fint initiativ att köpa brandbilarna för att ge dem nytt liv så de kan hjälpa till i Ukraina. Därför kommer banken att stå för en av bilarna. Att banken stöttade gjorde mycket och det fick verkligen fart på insamlingen, berättar Anders.

Totalt har 26 företagare och privatpersoner gått samman och bidrar till brandbilarna och deras resa till Ukraina. Sparbanken i Karlshamn höll sitt löfte och köpte en av bilarna för 50 000kr.

– I kriser behöver vi hjälpas åt och ställa upp för varandra. Brandbilarna kommer att göra mycket nytta och hjälpa till på plats i Ukraina – de kan också ses som en symbol för det engagemang och den vilja som näringslivet i Olofström frambringar när företagare krokar arm för en gemensam sak. Tillsammans bidrar vi till lite mera framtidstro, säger Jonke Höglund, ansvarig sponsring och samhällsnytta på Sparbanken i Karlshamn.

– Jag vill rikta ett stort tack till näringslivet i Olofström. Det här är en stor hjälp och insats för de krigsdrabbade. Jag saknar ord. Jag hoppas att vi kan fortsätta att hjälpa. Det går verkligen att göra en stor insats när vi samarbetar, avslutar Gitana.

I februari ska den andra brandbilen köras till Ukraina, där bomber faller. Redo att släcka bränder.

”Ur ett hållbarhetsperspektiv känns det också bra att ge dessa brandbilar ett andra liv. De är uttjänta som en del av räddningskåren här i Blekinge men nu har de rustats upp och kommer att vara till fortsatt stor hjälp för våra medmänniskor – inte så långt härifrån.”

Björn Flod, Hållbarhetsansvarig Sparbanken i Karlshamn.