Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Lantbruksbarometern höst 2023: Svag lönsamhet för lantbrukarna

Den upplevda lönsamheten i lantbruket har kraftigt försämrats under hösten jämfört med i våras och är nu på de lägsta nivåerna sedan krisåret 2016. Framtidstron är låg och utsikterna för det kommande året pekar på en fortsatt pressad lönsamhet. Det visar höstens Lantbruksbarometer som ges ut av Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Av de tillfrågade lantbrukarna upplever 69 procent att lönsamheten är ganska dålig eller mycket dålig, vilket är en ökning med 15 procentenheter jämfört med i våras. Tuffast är det för mjölkproducenterna och växtodlingsföretagen. Det är också fler lantbrukare än tidigare som uppger att de har en dålig likviditet, hela 20 procent upplever detta jämfört med 14 procent förra året. Under nästa år räknar sex av tio lantbrukare med en fortsatt svag lönsamhet.

– Lönsamheten har sjunkit även hos våra lantbrukare lokalt, dock från högre nivåer. 2022 var ett bra år för de flesta lantbruksgrenar. Det blir ett betydligt sämre år 2023 och det beror på flera faktorer som lägre skördeutfall för växtodling, även sämre betalt för produkter som spannmål och mjölk. Stigande räntor pressar också lönsamheten och gör att flera får en ansträngd likviditet, säger Jörgen Lindh, företagsrådgivare och specialist skog- och lantbruk på Sparbanken i Karlshamn.


I dagsläget med mindre lönsamhet, vad är viktigt att tänka på?

– Det finns risk för att 2024 blir ett ännu tuffare år. Det är viktigt att se över kostnader, skjut om möjligt på investeringar. Ha en tät dialog med rådgivare, revisor och bank. Skog och lantbruk handlar till stor del om långsiktig planering och om att skapa en hållbar ekonomi. Ta kontakt med banken tidigt ifall du behöver se över din ekonomi. Vi finns här för att hjälpa lantbrukare och skogsägare med råd, banktjänster och finansiering, avslutar Jörgen.


Insikter från Lantbruksbarometern höst 2023

  • Den upplevda lönsamheten i lantbruket har kraftigt försämrats under senaste året och är nu på de lägsta nivåerna sedan krisåret 2016.
  • Minskade nyinvesteringar i lantbruket innebär att målet om en ökad försörjningsberedskap hotas.
  • Utöver det försvåras också en hållbar omställning i lantbruket, som i många fall kräver stora investeringar.

Läs hela Lantbruksbarometern höst 2023 och tidigare barometrar här

Om Lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har kommit ut sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 36:e helårsupplagan. På uppdrag av Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna intervjuar Kantar Sifo årligen 1000 lantbrukare under januari och 500 under september. Intervjuerna för den här rapporten gjordes 18–26 september 2023.

Thomas Fransén och Jörgen Lindh är bankens specialister inom skog- och lantbruk.

Har du frågor om ditt företagande?

Om du har några funderingar kring din ekonomi som lantbruksföretagare är du välkommen att kontakta oss.

Jörgen Lindh
Företagsrådgivare
Specialist skog- och lantbruk
0454 - 30 44 59


Thomas Fransén
Företagsrådgivare
Specialist skog- och lantbruk
0454 - 30 43 62