Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Sparbanken i Karlshamn satsar grönt – tillsätter hållbarhetsansvarig

Sparbanken i Karlshamn har arbetat för ekonomisk långsiktighet och hållbar utveckling av den lokala bygden sedan starten 1829. Nu ökas farten i banken för att leda arbetet framåt. 

I årets branschundersökning gjord av Svenskt kvalitetsindex (SKI) fick samtliga sparbanker toppbetyg i hållbarhet av både privat- och företagskunder. Sparbanken i Karlshamn har en lång historia av att arbeta med ekonomisk långsiktighet och främja den lokala bygden på ett hållbart sätt. Även om begreppet ”hållbarhet” blivit mer integrerat i samhället på senare år så är principen för arbetet en naturlig del av bankens värderingar och affärsidé.

 

– Som lokal sparbank har vi stor möjlighet att påverka och bidra till den hållbara utvecklingen. Vi har också ett ansvar gentemot våra kunder, bygdens medborgare och planeten i stort. Genom att verka för ett sunt sparande, ett bra arbetsklimat och erbjuda produkter och tjänster som gör gott för miljön bygger vi en bank för framtiden, säger Viveca Olvegård, vice vd och affärschef Sparbanken i Karlshamn.

 

Banken återinvesterar årligen en del av överskottet i lokala projekt som främjar hållbarhet, bland annat genom bankens stiftelser och sponsring. Det lokala engagemanget är djupt rotat i bankens dna och en viktig del av bankens varumärke.

 

Han blir bankens nya Hållbarhetsansvarig

För att trappa upp arbetet ytterligare tillsätter banken nu en tjänst som Hållbarhetsansvarig. Denna tjänst har tilldelats Björn Flod, företagschef på Sparbanken i Karlshamn, som tillträder så snart en ersättare hittats till hans nuvarande roll.

– Det som lockar mig och som jag brinner för är det faktum att jag ser hållbarhet som en integrerad del av affären. Min uppfattning är att hållbarhetsarbetet behöver ha en grogrund i företagens faktiska agerande och hur våra erbjudanden utformas, säger Björn Flod.

 

Björn har arbetat i banken i 17 år varav fyra år som chef för företagsavdelningen. Hans långa erfarenhet inom företagsaffären har gett honom en stor förståelse för marknaden och kundernas behov, men också ett brett kontaktnät i det lokala näringslivet.

– Mitt uppdrag blir att lyfta och stärka det som är nära i relation till det som sker i omvärlden. Vad händer med det lokala samhället när klimatet förändras, till exempel? En förändring någon annanstans kommer få konsekvenser för oss här, säger Björn Flod.

 

För att de globala målen för hållbarhet ska kunna nås behöver omställningen börja på gräsrotsnivå. Det krävs förändringar av beteenden, vanor och marknadsmässiga prioriteringar. Att ställa om är en omfattande men nödvändig process.

– När vi tillsammans med andra lokala företag agerar hållbarhet, det är då vi kan göra skillnad på riktigt. En förändring måste till och den måste börja där vi är, här och nu, säger Björn Flod.

 

Hållbara val och produkter är en självklarhet

Att erbjuda enkla, hållbara val till kunderna är sedan länge en självklarhet i banken. Hållbarhet har idag en tydlig plats i kundmötet och är en viktig faktor i utformandet av erbjudanden. I fonderbjudanden från Swedbank Robur finns en eftersträvan att samtliga fonder ska ha en tillfredställande lägsta nivå i sitt hållbarhetsarbete.
– Målbilden är att kunden ska känna skillnaden. Sparbanken i Karlshamn ska vara det självklara valet för att man vill vara en hållbar kund i en hållbar bank, säger Björn Flod.

 

I samband med att en hållbarhetsansvarig tillsätts lanserar Sparbanken i Karlshamn ett nytt solcellslån för finansiering av solpaneler. Genom att installera solceller hemma kan man producera egen förnybar energi, sänka sina elkostnader och bidra till ett grönare klimat.

– Att installera solceller är en bra möjlighet att främja hållbar utveckling och där måste vi vara delaktiga. Välkommen att kontakta banken så hjälper våra rådgivare dig vidare, säger Viveca Olvegård.

 

Samtidigt som Björn Flod axlar rollen som hållbarhetsansvarig påbörjas rekryteringen av en ny företagsmarknadschef.

 

Viveca Olvegård, vice vd och affärschef
Björn Flod, blivande hållbarhetsansvarig