Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

En osäker omvärld påverkar – så tryggar du din ekonomi

21-12-2022

 

Inflation, höga energipriser och stigande räntor. Just nu är det mycket som skapar oro hos svenska hushåll och företag. Per Richardsson, vd på Sparbanken i Karlshamn analyserar det ekonomiska läget och vad det kan innebära framåt för den lokala bygden.

Mer än en fjärdedel av svenskarna är oroliga över sin privatekonomi. Det visar en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank. Även svenska företag påverkas i högre grad av höjda priser på insatsvaror, el och drivmedel, och stigande räntor. Vardagen har förändrats och alla tvingas mer eller mindre tänka över sina ekonomiska val på ett annat sätt än tidigare.

 

Inflation och räntehöjningar – så funkar det

Just nu är vi inne i den högsta inflationen på över 30 år. Så vad är inflation egentligen och hur uppstår den? Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn förklarar:
– Inflation kan förklaras som en ökning av den allmänna prisnivån, vilket gör att färre varor och tjänster kan köpas för samma mängd pengar. Det som startar med en stegring av exempelvis energipriserna kan sprida sig vidare till andra priser. Resultatet blir att hela den allmänna prisnivån stiger, det vill säga att det blir inflation.

 

För att reglera inflationen höjer centralbankerna styrräntan, vilket den svenska Riksbanken har gjort ett flertal gånger under året. Höjningen av styrräntan resulterar i att bankernas egna utlåningsräntor måste höjas.
– I över ett decennium har styrräntan från Riksbanken legat relativt lågt, vilket har möjliggjort låga räntor på exempelvis bolån och konsumtionslån. Nu ser vi en förändring på marknaden och att styrräntan höjs successivt vilket gör att bankerna måste höja sina räntor, säger Per.

 

Även om det är en svår tid som väntar för många så tycks ljuset kunnat skymtas vid horisonten. Under november månad sågs nämligen en sjunkande trend av marknadsräntor på längre löptider både i Sverige och omvärlden. Detta gör att prognosen nu justeras nedåt, även om räntor i närtid förväntas stiga under 2023.
– Riksbanken har aviserat om ytterligare en höjning i februari på 50 punkter, så detta kan vi ställa in oss på. Det innebär att styrräntan kommer nå sin topp på 3 procent och att vi troligtvis ser påbörjade räntesänkningar inom ett år, säger Per.

 

Så påverkas Karlshamn och Olofström

I Karlshamn och Olofströms kommuner, där Sparbanken i Karlshamn är den marknadsledande banken, är förhoppningen att den ekonomiska utvecklingen nationellt sett inte kommer påverka i samma omfattning som i storstäderna.
– Eftersom vi inte har samma höga bostadspriser i vår del av landet så är förhoppningen att vi inte drabbas så hårt här av den ekonomiska utvecklingen. Om det däremot för med sig ökad arbetslöshet i vårt närområde så befinner vi oss en annan situation, säger Per.

 

Med väntade räntesänkningar nationellt inom ett år ser Per ljust på framtiden.
– Vi har gjort bedömningen att banken inte kommer påverkas av kommande svängningar, så länge arbetslösheten är fortsatt låg här. Om drygt ett år är förhoppningen att vi går in i ett mer stabilt läge, säger Per.

 

Så tryggar du din ekonomi

Även om det är mycket som sker i nuläget som vi själva inte kan påverka så finns det saker du kan göra för att minska känslan av stress och oro. Att se över sina avtal och konsumtionsvanor, sänka elförbrukningen och investera i en inkomstförsäkring är några tips som kan ta dig en bra bit på vägen mot en tryggare ekonomi.

 

Genom att ta hjälp av en ekonomisk rådgivare kan du få ytterligare råd och stöd.
– Våra privat- och företagsrådgivare har bred kompetens och lång erfarenhet av att hjälpa och stötta våra kunder. De är proffs på att se över möjligheter och hitta lösningar som passar individuellt för varje kund. Dessutom kan det kännas tryggt att prata med någon om sin ekonomiska oro och göra att man känner sig mindre ensam, avslutar Per.

Trygghet i vardagen - hur ska du tänka?

Hur ska du tänka kring bolån, räntor och sparande? Och ditt företag - hur styr du bäst företaget i dessa tider? Få tips om hur du kan navigera när omvärlden är skakig.

Boka rådgivning

Vill du ha hjälp att se över din ekonomi? Hos oss får du råd.