Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Bankens värdecheck delades ut på slottet – Dyslexipriset 2023 mottogs av Gulistan Kavak

Dyslexipriset delas ut av Dyslexiförbundet och det Karlshamnsbaserade företaget Svensk Talteknologi. När banken fick frågan om att låna ut en värdecheck till prisutdelningen var svaret givetvis; ja!

Årets mottagare av priset är socionomen och författaren Gulistan Kavak. Gulistan har själv dyslexi och båda hennes föräldrar är analfabeter. Hon har skrivit två böcker om analfabetism – den senaste är en barnbok som heter "Min mamma kan inte läsa och skriva." Hon var en av ca 100 nominerade till priset och årets motivering lyder:

“Gulistan Kavak synliggör det osynliga genom sitt arbete för att kunskapsbilda om analfabetism och dyslexi. Som ung fick hon förmedla sjukdomsbesked och ha vårdnadshavarkontakt i sina föräldrars ställe, till följd av att det inte fanns anpassningar för att möta hennes föräldrars behov. Med yrkeskunskaper och personliga erfarenheter som grund visar Gulistan att myndigheter och samhället kan ha kunskap om och anpassa för att tillgängliggöra information. Gulistan bidrar till en värld där alla ges förutsättningar till delaktighet.”
 

Carl Philip delade ut priset till Gulistan Kavak tillsammans med Anders Abrahamsson, grundare av Svensk Talteknologi och grundare av Dyslexipriset och Cathrine Folcker, Dyslexiförbundets ordförande. Foto: Dyslexiförbundet och Oribi

Dyslexipriset delas ut av prins Carl Philip som sedan 2016 är Dyslexiförbundets beskyddare. Prinsen är starkt engagerad i frågor om dyslexi, vilket delvis beror på hans egna erfarenheter av att leva med dyslexi.

I juryn för Dyslexipriset sitter Inger Rålenius, Dyslexiförbundets styrelse; Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen; Helene Kindstedt, kanslichef på Dyslexiförbundet; Anders Abrahamsson, grundare av Dyslexipriset och grundare av Svensk Talteknologi; Susanna Cederquist, föreläsare, författare och vinnare av Dyslexipriset 2019, samt Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets stiftelse.
 

Om Dyslexipriset

I år är det åttonde gången som priset delas ut. Priset är på 25 000 kr och delas ut till en pristagare. Priset instiftades år 2015 av Dyslexiförbundet och företaget Svenskt Talteknologi. Syftet med priset är att uppmuntra och främja insatser som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Bildspel från prisutdelningen

På bankens Instagram kan du se ett bildspel från prisutdelningen på slottet.