Från och med i år kommer banken att börja med en begränsad tidsperiod för sponsringsansökan. Detta gör vi för att förenkla arbetet med sponsring både för oss och er föreningar. Intaget för sponsringsansökan kommer att vara mellan 1 oktober och 30 november. Besked angående sponsring ges så snart beslut tagits och beviljade medel betalas ut i januari månad 2022.

– Det är viktigt att ni ser över ert behov av sponsring för hela verksamhetsåret och tar med det i er ansökan. För banken är det också viktigt att de föreningar vi sponsrar bidrar till ett hållbart samhälle, arbetar med bra värdegrunder och jämställdhet. Vi ser fram emot att samarbeta med många nyttiga föreningar 2022, säger Jonke Höglund, Marknadschef Sparbanken i Karlshamn.

Fyll i formuläret och skicka in er ansökan här.