Hoppa till textinnehållet

Konton

Val av konto, eller konton, beror bland annat på ditt företags storlek och om ni gör affärer i utlandet. Ett konto i svenska kronor med bankgiro samt vid behov ett konto i utländsk valuta, ger ditt företag en grund för alla löpande in- och utbetalningar.

IBAN, BIC och Nationellt ID

IBAN - International Bank Account Number, BIC (Bank Identifier Code) och Nationellt ID används vid betalningar till utlandet.