• Bidrag kan sökas av ideella föreningar i Sparbanken Karlshamns verksamhetsområde; Kommunerna i Karlshamn och Olofström.
  • Föreningen ska äga fastigheten eller ha ett långsiktigt arrendeavtal.
  • Stödet utgår med 50% av stödberättigade kostnader, dock max 200 000 kr*.
  • Offert med kostnadskalkyl från leverantör samt utlåtande från energirådgivare ska bifogas ansökan. Kommunens energirådgivning nås via din kommun och är kostnadsfri. 
  • I ansökan ska uppskattad besparing i KWh och uppskattad ekonomisk besparing tydligt framgå.
  • Ansökan måste ske till bankens stiftelser innan arbetet påbörjas.
  • Hela finansieringen ska vara beviljad innan stödet betalas ut.