VEM KAN SÖKA

Du funderar på att starta en verksamhet och har kommit så långt att du vill göra en förstudie. Du har en idé om ett socialt företagande, en ny utbildning eller en kulturverksamhet men vet inte hur du ska kunna ta nästa steg. Vi kan då hjälpa dig vidare.


VEM KAN INTE SÖKA
Egentligen kan alla söka medel hos oss. Det viktigaste är dock att pengarna leder till att utveckla verksamheter som gynnar flera i Karlshamns och Olofströms kommuner. Har du inte ditt säte här har du dock ingen möjlighet att få hjälp och stöd av oss.


VILLKOR

Vi har inga krav på motprestationer när det gäller investeringar i samhällsnyttiga verksamheter

Ansök här