Meny
Samhällsnyttan

Om våra Stiftelser

Det är inte bara direkt från Sparbanken i Karlshamn som det satsas pengar till trivsel och utveckling i Karlshamns och Olofströms kommuner. Det satsas också pengar via bankens två stiftelser - Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse och Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse.

Stiftelserna har två syften, dels att stödja lokala företag med utvecklingspotential med så kallat riskkapital och dels att stödja allmännyttiga insatser. Stiftelsernas pengar kommer från bankens vinst. Det viktigaste är att pengarna leder till att utveckla verksamheter och stödja idéer som gynnar flera i Karlshamns och Olofströms kommuner.

Riskkapital

Stiftelserna finns för dig som antingen har en begynnande affärsidé eller som har ett företag men behöver hjälp att ta din affärsidé vidare. Stiftelsen kan då ha möjlighet att hjälpa genom att bistå med både råd och kapital.

Allmännytta

Både privatpersoner och föreningar kan ansöka om stöd när det behövs pengar till något viktigt som ger allmännytta. Det kan till exempel vara att upprusta en badplats, arrangera en mässa, ett ungdomsprojekt och projekt som bidrar till jobb och utbildning – Net Port Science Park i Karlshamn är ett bra exempel på detta.

För att kunna ansöka och få pengar måste du ha ditt säte i bankens verksamhetsområde.

Sparbanken i Karlshamns Näringslivs-stiftelse

Kyrkhults Sparbanks Utvecklings-stiftelse