Med kundreklamation eller kundklagomål menas påtalade situationer där kunden har köpt en produkt/tjänst och den ej har levererats/uppfyllts enligt kundens förväntan, överenskommelse eller avtal. Som reklamation eller klagomål räknas inte synpunkter på banken som företag, vårt utbud av produkter och tjänster eller prissättning

Vart vänder du dig?

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar.
Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då kontakta bankens klagomålsansvarige. Beskriv helst skriftligt vad du tycker är fel, vilken lösning du vill ha och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende. Vi ser gärna att du använder vår klagomålsblankett.

Ladda ner blankett som PDF

Du kan också skriva till oss på adressen:

Klagomålsansvarig
Sparbanken i Karlshamn
Box 44
374 21 KARLSHAMN

eller via mail: 
klagomalsansvarig@sparbankenikarlshamn.se

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du efter omprövning av bankens klagomålsansvarige fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser, även vid första tillfället.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare.
Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Hit kan du vända dig för att få råd

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108
eller telefon 0200-22 58 00

Konsumentvägledning

Många kommuner erbjuder kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor. Sök din kommunala konsumentvägledare på www.hallakonsument.se/kommunernas-konsumentverksamhet

Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner
Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till banken: klagomalsansvarig@sparbankenikarlshamn.se

Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

Särskild information om behandling av personuppgifter
Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen Sparbanken i Karlshamns dataskyddsombud

Dataskyddsombudet
Sparbanken i Karlshamn
Box 44
374 21 Karlshamn

Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till Integritetsmyndigheten, IMY.se, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte följer dataskyddsförordningen.