På fakturan som du sänder till din kund anges Sparbanken i Karlshamn som betalningsmottagare och du sänder oss en kopia av fakturan. Vi betalar sedan (vanligtvis) ut 70 procent av fakturans totalbelopp till dig. Resterande 30 procent få du när kunden betalar fakturan. Banken hanterar påminnelser, dröjsmålsräntor och inkassokrav. Du kommer löpande att få den information som du behöver för din dagliga verksamhet.

Passar fakturabelåning er?

Fakturabelåning kan passa er om ni:

  • har stora kundfordringar och skulder som måste betalas innan era betalningar kommit in. Det kan till exempel röra sig om lönebetalningar, leverantörsskulder eller skatter
  • har likviditetsbehov
  • expanderar
  • har ont om tid för administration av fakturor och reskontra
  • omsätter mer än 3 Mkr och har fler än 300 fakturor per år