Många drabbas av coronavirusets spridning och vi står inför en svår samhällsutmaning som kräver att vi hjälps åt på alla plan. Vi vet att det finns en massa goda idéer ute bland människor, föreningar och organisationer - idéer som om de blir verklighet, kan göra en positiv skillnad för någon annan i dessa svåra tider. En kassa för hjältar i en svår tid.

Sparbanken i Karlshamn har genom bankens stiftelser möjlighet att investera delar av sitt tidigare överskott i allmännyttiga projekt. Nu inför banken genom Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse och Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse, något vi kallar ”Hjältekassan”, ett ekonomiskt stöd för att ge kraft till initiativ som kan göra skillnad för bygden och underlätta för de som drabbas hårt i spåren av coronaviruset.

Stödet riktar sig till ideella föreningar och organisationer i hela bankens verksamhetsområde.

Skicka in din ansökan via formuläret nedan.
(Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du skickar in formuläret. För tillfället fungerar inte webbläsaren Internet Explorer.)


Viktigt att komma ihåg vid ansökan

  • Stiftelsen lämnar inte bidrag till organisationers löpande drift, kommersiell verksamhet eller verksamheter som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting. Bidrag lämnas inte heller till verksamheter eller projekt med enskilt vinstintresse. Stiftelsen lämnar inte bidrag till religiösa eller politiska ändamål. 
  • Beslutet om stödet kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av stöd lämnas inte. 
  • Beviljade projekt publiceras löpande med Föreningens namn, belopp och ändamål på sparbankenikarlshamn.se. samt bankens sociala kanaler och eventuellt tryckt media. Genom att lämna in en ansökan lämnas samtycke till att sådan publicering får ske. 
  • Föreningen eller organisationen behöver vara öppen för alla och inte strida mot bankens värderingar, etik, moral.
  • Stiftelsen lämnar inte bidrag till verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön eller med osund ekonomi.
  • Idén måsta ha en tydlig koppling till Corona pandemin.
  • När projektet är avslutat ska slutredovisning av hur beviljade medel använts skickas in till stiftelsen. Projektägaren ska noggrant bokföra projektets kostnader och intäkter.