Den 21 maj är följande länders finansiella marknader stängda:

 • Danmark
 • Norge
 • Schweiz
 • Tyskland
 • Österrike

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 21 maj 2018.

 • Access Europa
 • Ethica Företagsobligationsfond
 • Europafond
 • Europafond MEGA
 • Företagsobligationsfond
 • Kapitaltrygg
 • Nordenfond

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider.