Den 24 januari är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Kina
  • Sydkorea
  • Taiwan 

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 24 januari 2020.

  • Access Asien
  • Global Emerging Markets
  • Small Cap Emerging Markets

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider