Den 1 juli är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Hongkong

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 1 juli 2020.

  • Access Asien
  • Asienfond
  • Kinafond

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider