Den 15 augusti är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Grekland
  • Korea
  • Polen 

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 15 augusti 2019.

  • Small Cap Emerging Markets

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider