Den 1 mars är följande länders finansiella marknader stängda:

  •  Korea
  • Taiwan

 

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 1 mars 2019.

  • Small Cap Emerging Markets A 

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider