Störst marginaler och högst potentiell sparkvot har sammanboende utan barn i bostadsrätt i Västerås. Med en potentiell sparkvot på 54 procent av den disponibla inkomsten efter att boende och normala levnadskostnader är betalda betyder det att de kan spara eller konsumera nästan 27 000 kronor i månaden.

Minst marginaler och lägst potentiell sparkvot1 har ensamstående med barn i bostadsrätt i Göteborg. Med en potentiell sparkvot på sex procent har de en möjlighet att spara eller konsumera 1 500 kronor i månaden efter att boende och normala levnadskostnader är betalda.

Hushållens ekonomi och möjligheter att spara varierar mycket mellan typhushåll och bostadsorter. Ensamstående med barn i bostadsrätt och unga utan barn i bostadsrätt lever generellt sett med minst marginaler och därmed lägst potentiell sparkvot.

– Givet dagens höga bostadspriser är det ofta tufft ekonomiskt för ensamboende, med eller utan barn, särskilt i Göteborg och Stockholm. Ofta lever man då med betydligt lägre marginaler än andra typhushåll på mindre orter. Vet du med dig att du har små marginaler i din privatekonomi gäller det att ha extra bra koll på inkomster och utgifter, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Läs mer från analysen "Kvar till sparande" på swedbank.se/privatekonomi

Hushållens möjligheter att spara att förbättrats betydligt