Swedbank Robur är en av pionjärerna inom hållbarhetsanalys i fondbranschen och har under lång tid arbetat målmedvetet med att som aktiv ägare föra in hållbarhetsfrågorna hos bolagsledningarna.

– Vi är väldigt glada och stolta för utmärkelsen, vi delar synen att vi som kapitalförvaltare har ett stort ansvar för att få bolag att bli mer hållbara. Vi har som ambition att vara den ledande aktören inom ansvarsfulla och hållbara investeringar och det här är verkligen en uppmuntran. Nu fortsätter det långsiktiga arbetet med att driva utvecklingen vidare, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur.

Priser delas ut i kategorierna Årets livförsäkringsbolag, Årets fondbolag, Årets fondförsäkringsbolag och Årets hållbara aktör.

Motiveringen till utmärkelsen

Swedbank Robur utses till årets hållbara aktör. Swedbank Robur förstår vikten av att ”är man stor och stark, måste man också vara snäll”. De påverkar bolag att bli bättre inom hållbarhet både genom att göra sin röst hörd på bolagsstämmor och i styrelserummen. Swedbank bedriver även ett utmärkande arbete i valberedningar, som bedöms ha en stor möjlighet att göra skillnad.

Exempel från Swedbank Roburs arbete under 2017

  • Swedbank Robur deltog och röstade i nära 340 bolagsstämmor varav cirka 140 i utlandsnoterade bolag.
  • Totalt röstade Swedbank Robur för cirka 73 procent av fondernas kapital direktinvesterat i aktier.
  • Swedbank Robur deltog i 81 valberedningar varav flera i nynoterade bolag där fonderna investerat som ankarinvesterare.
  • 14 fonder fick högsta betyg i den första globala betygsättningen av fonders klimatpåverkan, Climetrics.
  • Sedan oktober finns fem av Swedbank Roburs fonder med bland världens första Svanenmärkta fonder.
  • Under året kontaktade vi och hade dialog med drygt 200 bolag i hållbarhetsfrågor, till exempel inom affärsetik, klimat, leverantörsfrågor, biologisk mångfald, säkerhet och mänskliga rättigheter

Mer information

Söderberg och Partners rapport om hållbart sparande