Hur vill du karaktärisera den gångna valberedningssäsongen?
Jag tycker det löpt på väl. Min bild är att ett systematiskt valberedningsarbete med väl förankrade förslag gör att arbetet under stämmosäsongen underlättas.

Hur ser den ”optimala” styrelsen ut?
Svårt med ett generellt svar eftersom det är bolagspecifikt och beroende av i vilken fas företaget är i. Det är viktigt att en styrelseledamot är "all-round" så att han eller hon kan matcha och utmana ledningen i strategiska frågor. Fokus på att långsiktigt och hållbart utveckla bolaget och att ha erfarenhet av att kunna fatta svåra beslut om bolaget hamnar på fel kurs är viktigt. Styrelsen måste också fungera väl ihop, jämför gärna med ett fotbollslag nu när VM stundar. Det är inte alltid det lag med de största enskilda stjärnorna som vinner. Detta belyser att ordföranden som kan likställas med lagledaren är viktig för en bra och väl fungerande styrelse.

Vad krävs av valberedningen för att hitta den bästa styrelsen?
Det är viktigt att förstå vad bolaget behöver, här är enskilda intervjuer med ledamöterna av stor vikt. Kontaktnät för att få fram bra kandidater är viktigt, dels genom vårt eget nätverk och dels genom rekryteringskonsulter. Man måste också våga tänka lite utanför boxen för att få en bra dynamik i styrelserummet.

Hur tycker du att valberedningsarbetet har utvecklats över tiden?
Jag var faktiskt med och tog fram Swedbank Roburs första ägarpolicy och har arbetat i valberedningar sedan början av 2000-talet. Och sedan dess har det hänt mycket. Utvärderingar, fokus på aktieägarvärde, mångfald inklusive kön, att teamet blir bra etcetera, är exempel på områden som utvecklats. Jag upplever också att företagen allt mer lyssnar på oss institutionella ägare, förmodligen tack vare att vi har en helt annan pondus, kompetens och erfarenhet att bidra med i valberedningsarbetet.

Hållbarhet är högt på agendan för många bolag – hur påverkar hållbarhetsfrågor valberedningsarbetet?
Det är viktigt att styrelsen förstår både risker och möjligheter på hållbarhetsområdet och därför måste valberedningarna säkerställa detta. Så ja, jag tycker att det numera är på agendan i valberedningarna. Inte minst har vi på Swedbank Robur drivit på detta. För att hållbarhetsarbetet ska få önskad tyngd i bolaget är det avgörande att styrelsen lägger tillräckligt med fokus på dessa frågor.

Så arbetar Swedbank Robur med ägarstyrning.