Hej Caroline och välkommen till Swedbank Robur – vad lockade med tjänsten som ägarstyrningsansvarig?

Tack, jag ser verkligen fram emot att börja mitt nya arbete här! Jag tycker att hållbarhetsfrågor och specifikt ägarfrågor är mycket angelägna frågor för Swedbank Robur som stor aktör inom kapitalförvaltning. Jag är övertygad om att det bidrar till ett framgångsrikt företagande och därmed möjlighet till god avkastning för våra andelsägare. Jag gillar att Swedbank Robur har hög ambitionsnivå på området och ser fram emot att få bli del av teamet.

Vad kommer du att ha för arbetsuppgifter?

Det övergripande uppdraget är att säkerställa att bolagen där Swedbank Robur har ett ägande agerar i linje med fondandelsägarnas intressen. Det arbetet utförs på många olika sätt - för min del blir det framförallt fokus på bolagsstämmor och bidra till att de beslut som fattas är de som bedöms gynna bolagens utveckling. Jag kommer även att ha uppdrag som ledamot i valberedningar och genom detta arbete påverka styrelsesammansättningen som i sin tur skapar förutsättningar för bolagen att bedriva samt utveckla sin verksamhet på bästa sätt.

Berätta om din bakgrund – vad har du gjort tidigare?

Jag har varit i finansbranschen under hela min yrkeskarriär. Jag har en bakgrund som aktieanalytiker. De senaste tolv åren har jag arbetat på Skandia med analys och kvalitetssäkring av Skandias externa fondutbud. De senaste åren har jag ägnat mycket tid åt Skandias hållbarhetsarbete i de flesta av bolagets förvaltningserbjudanden. Arbetet har omfattat allt från hållbarhetsanalys av bolag till bolagsstämmor och valberedningar. Just arbetet med bolagsstämmor och valberedningar har jag tyckt varit väldigt spännande och ser fram emot att nu få göra det i större skala hos Swedbank Robur.

Du har arbetat mycket med hållbarhet – hur kommer du att ta in detta i ägararbetet?

Bolag som prioriterar relevanta hållbarhetsfrågor och har förmågan att proaktivt arbeta med dessa skapar möjligheter i affären och minimerar risker i sin verksamhet. Många svenska bolag har kommit väldigt långt inom detta område, särskilt i jämförelse med bolag i andra länder och regioner. Det finns fortfarande mycket kvar att göra och jag tror att ägararbetet skapar ökad förståelse i bolagen för vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för just dem. Jag hoppas att mitt arbete i ägarstyrningsgruppen kan bidra till att öka förståelsen ytterligare och att frågorna om hållbarhet i än högre grad uppmärksammas. Att även inkludera bolag utanför Sverige är angeläget och något som jag hoppas vi kommer att kunna arbeta med parallellt.

Vad tycker du kännetecknar Swedbank Roburs ägararbete?

Min uppfattning är att Swedbank Roburs ägararbete kännetecknas av hög kvalitet som bygger på kompetens samt ett genuint intresse för dessa frågor. Kännetecknande är även den höga nivån av transparens och öppenhet med information, detta uppfattar jag som tecken på en trygg och väldefinierad strategi för arbetet inom detta viktiga område.

Hur kan en ägare som Swedbank Robur göra skillnad?

Som stor ägare finns många möjligheter att bidra till utvecklingen inom bolagsstyrning och hållbarhetsfrågor. Swedbank Robur ges flera tillfällen till dialog med de bolag som det finns ägarintressen i, exempelvis i möten direkt med bolagen, inför bolagsstämmor eller via valberedningsarbete